81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?Ecclesiola in ecclesia – kopība un atšķirtība

“Ecclesiola in ecclesia” nozīmē “baznīciņa baznīcā”. Tas ir nosaukums, kas nāk no piētisma un tā esam nonākuši pie nodalījuma, kuru apskatīt nav vienkārši. Proti, runa ir par atsevišķu kopu izveidošanos pastāvošās Baznīcas kopībā. Baznīcas vēsturē tas ir bijis iemesls gan tam, ka ir notikusi atdalīšanās no pastāvošās Baznīcas kopības, gan arī izslēgšanai no tās. Tāpēc to var apzīmēt gan par aktīvu, gan pasīvu separātismu. Es gribētu piesardzīgi parādīt un apcerēt šo situāciju.

Lasīt tālāk »Cilvēkam nav brīvās gribas

Jo, gluži kā mēs ticam, ka Dievs visu jau iepriekš zina, paredz un nosaka, ka Viņš Savā iepriekšzināšanā un iepriekšnoteikšanā nevar kļūdīties, nedz tikt kādā veidā aizkavēts, ka nekas nenotiek citādi kā vien pēc Viņa gribas, ko arī cilvēka prātam nākas atzīt, tā arī saskaņā ar šī paša prāta liecību ne cilvēkam, ne eņģelim, nedz kādai citai radītai būtnei uz zemes nevar būt brīva griba.

Cilvēkam nav brīvās gribas

Lasīt tālāk »


Vērtīgas lietas kristiešiem – pilnīgi bez maksas

Lai paturpinātu Kristus augšāmcelšanās svētku doto prieku, elektroniskā baznīca apņēmusies pasniegt vērtīgas lietas kristiešiem – pilnīgi bez maksas.

Vērtīgas lietas kristiešiem - pilnīgi bez maksas

Lasīt tālāk »


Bibliskais uzskats par demoniem

Vēl joprojām daudzi ticīgie uzskata, ka demoni patiešām pastāv, par spīti tam, ka mūsdienu kristīgā pasaule arvien vairāk cenšas norobežoties no vēsturiskā kristiešu uzskata par demoniem.

Bibliskais uzskats par demoniem

Lasīt tālāk »


Cik garš ir kardinālam?

Šodien izsludināta kārtējā samērīšanās diena un, bruņojošies ar attiecīgiem instrumentiem, elektroniskās baznīcas pārstāvji izlēma noskaidrot, cik garš ir kardinālam?

Cik garš ir kardinālam?

Lasīt tālāk »


Mēs esam žēlastības un ticības bērni

“Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni kā Īzaks.” [Gal.4:28]

Mēs esam žēlastības un ticības bērni

Lasīt tālāk »