41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?Jēzus Kristība

Savu stāstījumu par Jēzus kristīšanu Matejs iesāk ar vārdiem „tanī laikā” (Mt. 3:13). Evaņģēlists Lūka šo laiku attēlo plašākā vēsturiskā kontekstā, kas sniedzas ārpus Israēla ģeogrāfiskajām robežām. „Ķeizara Tiberija piecpadsmitajā valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trahonijā, un Lizanijs valdnieks Abilenē, augsto priesteru Annas un Kajafas laikā.” (Lk. 3:1-2) Romas imperatoru minēšana norāda uz noteiktu laiku šīs pasaules vēsturē, jo, kā pareizi savā grāmatā „Jēzus no Nacaretes” norāda Jozefs Ratcingers (pāvests Benedikts XVI), Jēzus darbība nenotiek „kaut kādā mītiskā jebkurā laikā, kas var nozīmēt – vienmēr vai nekad. Tas ir precīzi datējams vēsturisks notikums, kas nekādā ziņā neatšķiras no citiem patiesiem vēstures notikumiem”.

Lasīt tālāk »Laulība saskaņā ar Svētajiem Rakstiem

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem laulību kā vīrieša un sievietes savienību ir dibinājis Dievs pirms cilvēku grēkā krišanas [1.Moz.1:27-28, 2:18-25], un tas attiecas uz visiem cilvēkiem — kā kristiešiem, tā nekristiešiem.

Laulība saskaņā ar Svētajiem Rakstiem

Lasīt tālāk »


Jēzus Kristus

Kas tad ir Jēzus Kristus?

Jēzus Kristus

Lasīt tālāk »


e-ntuziasti izgrūsta Latvijas blogerus

e-ntuziastu talyc, gviclo un Roberto veidotais e-projekts e-BAZNICA ir atgriezies “Gemius” sezonālo blogu topā un izgrūsta Latvijas blogerus.

e-ntuziasti izgrūsta Latvijas blogerus

Lasīt tālāk »


Zem Jēzus svētījošām rokām

Un Viņš tos izveda līdz Betānijai un, Savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs. [Lk.24:50-51]

zem Jēzus svētījošām rokām

Lasīt tālāk »


Bauslība un Evaņģēlijs kā pretstati

Tieši Luters bija tas, kurš no jauna atklāja pasaulei, ka bauslība un Evaņģēlijs ir divas pilnīgi dažādas lietas, kuras ir ne tikai pretstatītas viena otrai (“kuras ir savstarpēji vistālāk attālinātas un pat vairāk nekā pretnostatījumā nošķirtas”). Tas nav jāuzskata par ekstrēmistisku un “divdomīgu” izteicienu, jo tas vienīgi apstiprina pašu Rakstu mācītu patiesību.

Bauslība un Evaņģēlijs kā pretstati

Lasīt tālāk »