53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Darīt svētus

Ko nozīmē darīt svētus jeb “svētdarīšana”, kas tiek pieminēta kristīgās ticības apliecinājumā?

darīt svētus

Lasīt tālāk »Pārbaudīt dzirdi vecajam mācītājam

Reiz dzīvoja vecs mācītājs ar sievu. Dzīvesbiedrene jau kādu laiku bija ievērojusi, ka vīrs palicis pakurls. Nolēma pārbaudīt dzirdi!

Pārbaudīt dzirdi vecajam mācītājam

Lasīt tālāk »


Pasaules kārdināti

Kādā veidā mēs tiekam pasaules kārdināti?

Pasaules kārdināti

Lasīt tālāk »


Lūgšana pret mūsu galveno ienaidnieku

“Bet atpestī mūs no ļaunā.” [Mt.6:13]

Lūgšana pret mūsu galveno ienaidnieku

Lasīt tālāk »


Koks nes labus augļus

Ir sens strīds par to, vai vienīgi griba, prāta akts, pati persona ir laba, vai arī par labiem var tikt saukti veikumi, darbi, rezultāti un apstākļi? Ja tā, tad kas ir pirmais un svarīgākais?

Koks nes labus augļus

Lasīt tālāk »


Šī mācība nāk no Dieva un ir pareiza

“Un visi brāļi, kas pie manis ir, Galatijas draudzēm.” [Gal.1:2]

Šī mācība nāk no Dieva un ir pareiza

Lasīt tālāk »