22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?Aizvāciet savu baļķi

Šī glezna apliecina, cik nesaudzīgi Jēzus izsakās par cilvēkiem, kuri meklē vainu citos, bet nesaskata paši savas kļūdas. Jēzus saka: “Tu redzi skaidiņu sava brāļa acī, bet kāpēc savā acī nepamani baļķi? Un kā tu vari sacīt savam brālim: ļauj, es izņemšu skaidiņu no tavas acs, – kad, lūk, baļķis ir tavā paša acī? Tu, liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt skaidiņu no sava brāļa acs” (Mt.7:3-5).

Aizvāciet savu baļķi

Lasīt tālāk »Attaisnošana vienīgi ticībā

Saskaņā ar nepārprotamām Rakstu mācībām, ticīgais tiek attaisnots vienīgi ticībā, bez bauslības darbiem (Rom.3:28; 4:5; Fil.3:9). Raksti apstiprina šo patiesību pozitīvā formā, tiešā veidā attiecinot attaisnošanu uz ticību (Rom.3:21-24), un negatīvā formā – izslēdzot no attaisnošanas visus pašu cilvēku darbus kā iespējamo attaisnošanas iemeslu (Rom.3:27). Patiešām, Raksti viennozīmīgi uzsver, ka visi, kuri grib izpelnīties attaisnošanu pēc darbiem, ir pakļauti lāstam (Gal.3:10), ilustrējos šo faktu ar piemēriem, kuri neatstāj nekādas šaubas attiecībā uz to, vai, runājot par attaisnošanu, no tās būtu jāizslēdz cilvēku darbi (Rom.4:1-3; Lk.18:9-14).

aisnošana vienīgi ticībā

Lasīt tālāk »


Stiprās rokās

Kamēr mēs paši centīsimies veidot kāda likteni, mēs nekad neatbrīvosimies no šaubām, vai mūsu centieni tiešām nāk par labu – vismaz būtiskākās lietās.

Stiprās rokās

Lasīt tālāk »


Covid-19 vēl būtiskāk skars ticīgos

Saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu ir noteikti papildus ierobežojumi, kas vēl būtiskāk skars ticīgo pulcēšanās brīvību.

Covid-19 vēl būtiskāk skars ticīgos

Lasīt tālāk »


Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

“Un tādēļ mēs nemitīgi pateicamies Dievam, ka jūs, saņēmuši no mums Dieva vēstījuma vārdus, esat tos uzņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir, un Dievs arī darbojas jūsos, ticīgajos.” [1.Tes.2:13]

Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

Lasīt tālāk »


Tērpties Kristū

“Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.” [Gal.3:27]

Tērpties Kristū

Lasīt tālāk »